Mijn overleden vrouw is altijd bij mij

Tijdens de nazit van een uitvaart maakte ik een praatje met de 91 jarige broer van de overledene. Ik complimenteerde de man met zijn prachtige bijdrage tijdens de afscheidsbijeenkomst. De familie wist dat hun oom mooi kon vertellen, maar dat dit ook de nodige tijd in beslag zou nemen. We hebben dit prima kunnen inpassen door wat meer tijd te reserveren in de aula van het crematorium.

Hij vertelde mij dat hij tijdens het afscheid van zijn zus vergeten was welke volgorde er gehanteerd zou worden voor de verschillende sprekers. Gaande weg begreep hij dat hij de laatste zou zijn. Hierdoor voelde hij zich genoodzaakt zijn verhaal om te gooien om dubbelingen te voorkomen. Ik heb niets van enige aarzeling of verwarring tijdens zijn verhaal gemerkt, hij sprak gewoon uit zijn hoofd met een paar punten op papier zeker 10 minuten vrijuit!

Zijn geheim wilde hij wel prijsgeven: houdt geen speech, maar een verhaal, gewoon vanuit je hart. Dan is het altijd goed.

Nu ik toch bij hem was aangeschoven begon hij mij te vertellen over zijn eigen leven. Dat was natuurlijk te verwachten. Hij vertelde dat zijn vrouw al enige tijd niet meer leefde. Toen ik hem vroeg op welke wijze hij hiermee omging deed hij een boekje open.

“Ik ga elke dag naar het graf van mijn vrouw. Als ik dan weer weer thuis kom, dan is ze er altijd. Dus ik hoef niet ver te zoeken. Ze is altijd thuis.”