Wij doen alles zelf, overzicht hebben is van groot belang

Ik hoor soms bij een naderend overlijden; “wij hebben niemand nodig voor de uitvaart, wij doen alles zelf”. Dat kan natuurlijk! Als eerste hoop ik dat men het overzicht heeft wat ‘alles’ inhoudt. Als dat overzicht wellicht nog niet helemaal duidelijk is dan laat ik mij graag uitnodigen om het in kaart te brengen. Met een goede voorbereiding scheelt het een boel onzekerheid, stress en wellicht frustratie achteraf..

Bij veel van de uitvaarten die ik begeleid  doen de nabestaanden meerdere onderdelen zelf. Ik stem van te voren af wat de familie van mij verwacht en neem niet zomaar werkzaamheden uit handen. Ik ervaar dat de belangrijkste taak van mij is om het proces te bewaken om tot een waardevol afscheid te komen. Dat betekent dat ik het overzicht houd van alles wat besproken, besloten en uitgevoerd gaat worden.

Mijn expertise leg ik gedoseerd bij de familie en consequenties van keuzes leg ik voor. Het resultaat hiervan is dat mensen optimaal de mogelijkheid hebben in te brengen hoe ze het afscheid willen vormgeven en welke rol ik daarin kan hebben. Ik behoud het overzicht, waardoor er optimale vrijheid gecreëerd wordt voor maximale eigen inbreng. Daarom ben ik niet bepalend in wie wat doet, en wat er gedaan wordt. Zodoende werk ik niet met vaste concepten. Uiteindelijk begint elk afscheid met een schone bladzijde. Op deze wijze zie je dat het afscheid altijd persoonlijk is.