Begrafenis of Crematie?

 In Slapeloze nachten

Begrafenis of crematie? – De keuze voor een begrafenis of crematie ligt vaak op emotioneel of religieus terrein. Ook speelt de familiaire tradities een belangrijke rol.

Het blijft natuurlijk altijd een persoonlijke keuze, en als je van te voren je keuze aan je omgeving kenbaar maakt, scheelt dit een hoop giswerk bij een plotseling overlijden. De cijfers tonen aan dat de meerderheid kiest voor een crematie en het andere deel voor een begrafenis.

Voor veel mensen is het moeilijk om een keuze te maken tussen een begrafenis of een crematie voor henzelf of voor hun ouders.

Begrafenis

Bij een begrafenis kan het niet anders dan dat er een graf komt. Een graf kan je bezwaarlijk vinden met het idee dat het graf onderhouden zou moeten worden. En dat komt dan neer op de nabestaanden.

De traditionele begraafplaatsen, waar de graven in rijen naast elkaar liggen, worden aangevuld met meer hedendaagse mogelijkheden. Er ontstaan nieuwe vormen van natuurbegraafplaatsen die ook de mogelijkheid bieden de gehele begrafenis daar te laten plaatsvinden. Het graf is dan een op voorhand zelf uitgekozen plek, los van rijtjes en soms niet eens herkenbaar omdat de graven worden opgenomen in het natuurlandschap. Dan hebben we het wel over een ‘eeuwig durend graf’.

De begrafenisbijeenkomst kan op sommige natuurbegraafplaatsen ook daar gehouden worden. Er zijn voorbeelden van een ‘Boskapel’, een openplek waar de overledene omringt kan worden door de nabestaanden en gasten die zitten op een houten boomstam. Al dan niet met laarzen en paraplu’s die beschikbaar worden gesteld.

De waarden van zo’n begrafenis en graf zit in de plek en de omgeving, en het gedachtengoed van natuurlijk begraven. De noodzaak van het onderhouden van het graf valt geheel weg.

De gang naar de begraafplaats wordt daarmee meer een plek om te herinneren, te mijmeren en de natuur op je in te laten werken.

Crematie

Bij een crematie gebeurd het ook dat de afscheidsbijeenkomst niet altijd gehouden wordt op het crematorium zelf. Daar waar de voorzieningen niet passend genoeg zijn voor de nabestaanden met gasten is het mogelijk om uit te wijken naar andere locaties.

Na een crematie wordt er een bestemming gezocht voor de as. Deze zijn zeer divers.  As kan zelfs ook bijgezet worden bij een bestaand eigen graf. Zo heb je eigenlijk een combinatie van een crematie en een begrafenis.

De Overweging

Een begrafenis ervaren veel mensen als een heel natuurlijk gegeven. Je geeft het lichaam als het ware terug aan de aarde.

Die gedachte is juist, maar dat doet een crematie natuurlijk ook, alleen gaat dat ‘teruggeven aan de aarde’ veel sneller als je de as uitstrooit.

Als de keuze nog niet gemaakt is voor overlijden, zal de keuze toch snel gemaakt moeten worden. Zielskracht Uitvaart help om de gedachten te ordenen (ver) vóór overlijden en uiteraard ook als het ter plekke beslist moet worden. De rust die er van uit gaat als de keuze al ruim voor overlijden gemaakt is, is vaak groot.

Zielskracht Uitvaart

Neem contact op met Zielskracht Uitvaart voor vragen of een vrijblijvend gesprek. Hier vind u alle contactgegevens.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Neem contact met ons op.

Not readable? Change text. captcha txt

Begin met typen en kies Enter/Return om te zoeken

Overlijden... Wat te doen?slapeloze nachten graf