Gebruiksvoorwaarden en disclaimer website www.zielskrachtuitvaart.nl

Privacy statement

  • Toegang tot en gebruik van deze website van Zielskracht Uitvaart is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en het gebruik van deze website betekent dat u deze en overige op deze website vermelde voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.
  • De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en wordt zo accuraat en actueel mogelijk gehouden. Desondanks geeft Zielskracht Uitvaart geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. Eventuele  onjuistheden of typefouten in de website zullen na de ontdekking ervan door Zielskracht Uitvaart naar goeddunken gecorrigeerd  worden. Zielskracht Uitvaart behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder kennisgeving veranderingen aan te brengen in de informatie op deze website en in de onderhavige gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy statement.
  • Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend en met betrekking tot de inhoud van deze website kunnen geen aanspraken worden gemaakt. De directie en werknemers van Zielskracht Uitvaart zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband wordt gebracht met de toegang tot of het gebruik van enige informatie op deze website. Meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, geeft Zielskracht Uitvaart geen garanties met betrekking tot de veiligheid en bescherming van de inhoud van  informatie op de website, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van externe – voor Zielskracht Uitvaart onvoorziene en oncontroleerbare – invloeden.
  • Deze website bevat mogelijk informatie over en links naar websites van andere personen of partijen dan Zielskracht Uitvaart, meer in het bijzonder maar niet beperkt tot opdrachtgevers, gasten en anderen. Deze informatie en links zijn uitsluitend ter informatie. Zielskracht Uitvaart heeft geen zeggenschap over deze informatie en websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor die informatie en enige op die websites vermelde informatie, producten of diensten. Zielskracht Uitvaart verleent hiermee geen instemming, goedkeuring of aanbeveling met betrekking tot die informatie en de informatie op die websites.
  • De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de diensten van Zielskracht Uitvaart herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, de tekst en de grafische mogelijkheden van de site zijn eigendom van Zielskracht Uitvaart. Niets van hetgeen hierin is vervat zal worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Zielskracht Uitvaart.
  • De op de website opgenomen handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen van standhouders en andere partners, zijn met toestemming opgenomen. Zielskracht Uitvaart is voor de inhoud daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.
  • Zielskracht Uitvaart geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens, met uitzondering van de informatie van opdrachtgevers en gasten en andere vermelde personen of partijen, te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke andere verveelvoudiging, distributie, commercialisering of exploitatie onder derden.
  • Alhoewel Zielskracht Uitvaart al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven. Aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Met betrekking tot enig geschil voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden, disclaimer en privacy statement is  Nederlands recht van toepassing en de rechtbank Gelderland is exclusief bevoegd.

Privacy statement

  • Persoonlijke gegevens die u eventueel aan Zielskracht Uitvaart verstrekt, kunnen worden opgenomen in de database van Zielskracht Uitvaart. Zielskracht Uitvaart voldoet aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen op het gebied van de bescherming van privacy. Persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt. Op uw verzoek via info@zielskrachtuitvaart.nl zullen uw gegevens uit de database worden verwijderd.
Contact

Neem contact met ons op.

Not readable? Change text. captcha txt

Begin met typen en kies Enter/Return om te zoeken