Overlijden – Wat te doen bij overlijden?

 In Slapeloze nachten

Overlijden – Wat te doen bij overlijden?

Als een overlijden verwacht wordt, biedt het rust om hierop voorbereid te zijn. Deze voorbereiding kan bestaan uit het weten welke uitvaartondernemer de uitvaart gaat begeleiden en welke wensen er zijn rondom het laatste afscheid. Echter niet iedereen is in de gelegenheid zich voor te bereiden omdat het ook onverwachts kan gebeuren.

Stap 1: Als eerste

Het is belangrijk om na een overlijden de (huis)arts op de hoogte te stellen.
De arts komt zo spoedig mogelijk en zal een verklaring achterlaten.

In feite is een ieder bevoegd om het overlijden vast te stellen. Echter kan alleen een arts een formele ‘verklaring van overlijden‘ afgeven. Vervolgens wordt de overledene altijd onderzocht door een arts. Gewoonlijk is dat de huisarts of een behandelend of waarnemend arts in een ziekenhuis. Als deze arts meent dat sprake is van een natuurlijke dood geeft hij de verklaring af.

Met deze verklaring kunnen nabestaanden, of de uitvaartondernemer namens hen, bij de gemeente een verlof tot begraven of cremeren aanvragen. Zonder dit verlof mag een houder van een begraafplaats of van een crematorium geen overledenen accepteren.

Hoe wordt een overlijden vastgesteld?

In de praktijk wordt vooral gekeken naar ademhaling en hartslag. Als ademhaling of hartslag niet meer plaatsvindt treedt na vijf minuten de hersendood in. Meestal is het de behandelend arts die het overlijden vaststelt.

Belangrijk om te weten is dus dat alleen een arts een verklaring van overlijden kan afgeven. Met de verklaring wordt een verlof tot begraven of crematie aangevraagd.

A- en B- verklaring

Bij het vaststellen van de dood wordt door de arts de A- en B- verklaring opgemaakt. In de A-verklaring staat de naam van de overledene met geboorte en overlijdensdatum. Dit formulier is beschikbaar voor iedereen om te bekijken. Op de B- verklaring staat de informatie van het overlijden; het tijdstip en de oorzaak. Dit formulier is betrouwbare informatie voor het CBS. Beide formulieren worden vaak door de uitvaartondernemer naar de Burgerlijke Stand gebracht voor de aangifte. Maar dit mag je ook zelf doen.

Stap 2: Uitvaartondernemer zoeken

Naast het waarschuwen van de arts kan de uitvaartondernemer gebeld worden om de overledene te komen verzorgen en de wensen rondom het afscheid in kaart te brengen. De uitvaartondernemer helpt je om na het overlijden de rust te waarborgen en samen te bespreken welke zaken er geregeld moeten worden om basis van de eerste prioriteiten. Het is altijd goed je vooraf te informeren over de keuze van de uitvaartonderneming en de contactgegevens bij de hand te houden. Als dat al duidelijk is, en er is ook al kennis gemaakt met de uitvaartondernemer, kan dat geruststellend werken al voor overlijden.

 

Checklist wat te doen na overlijden:

  1. Waarschuw de arts om het overlijden vast te laten stellen
  2. Neem contact op met de uitvaartondernemer
  3. Neem alle rust die nodig is.
  4. Met de uitvaartondernemer bespreek je welke gedachten en wensen er zijn voor het afscheid en de uitvaart.
  5. De uitvaartondernemer zal samen een planning maken van alle zaken die er gedaan moeten worden afhankelijk van de wensen.

 


 

Vóór overlijden

Uit ervaring blijkt dat als de keuze van, en kennismaking met de uitvaartonderneming al gedaan is, en wellicht de contouren van het afscheid in kaart zijn gebracht, dit geruststellend werkt voor iedereen. De aandacht kan dan echt bij het overlijden zijn.

Zeker als een overlijden verwacht wordt, is er de tijd om al vooruit te kijken. Het is zeker niet vreemd om voor het overlijden ook een afscheid, in welke vorm dan ook, te organiseren. Of al na te denken over het afscheid en de wensen rondom de uitvaart.

Voorbereid zijn op wat gaat komen na overlijden geeft ruimte en rust.

Voorbereiding op de uitvaart voor het overlijden:

  1. Vind een uitvaartonderneming die de uitvaart kan verzorgen op de wijze die jullie past, en waar je een goed gevoel bij hebt. Om te kunnen bepalen of het passend is kan je hem/haar uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
  2. Bespreek alvast de uitgangspunten voor het afscheid en de uitvaart.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact

Neem contact met ons op.

Not readable? Change text. captcha txt

Begin met typen en kies Enter/Return om te zoeken

bloemBegrafenis of Crematie